Biuro rachunkowe
z tradycjami

Czytaj dalej »

Aktualności

O 1 stycznia 2014 roku zmiany w ustawie o VAT!

O 1 stycznia 2014 czekają nas duże zmiany w ustawie o VAT. Jest sporo nowości, czasami ułatwień, czasami utrudnień. Tak naprawdę praktyka pokaże czy zmiany są słuszne. Z pewnością trzeba będzie się do nich " przyzwyczaić" i dostosować:

1)  z dniem 1 stycznia 2014 wchodzi w życie rozporządzenie MF z dnia 3 grudnia 2013 r w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. poz. 1485). Rozporządzenie to reguluje przypadki, w których faktury będą mogły zawierać węższy zakres danych niż okreslone w art. 106e ustawy o VAT. Chodzi tu zwłaszcza o faktury dokumentjące transkacje zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust1 oraz art 113 ust 1 i 9, czyli transkacje zwolnione przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT. np; faktura nie musi zawierać NIP sprzedawcy i nabywcy, stawki podatku, kwoty podatku itp.

 Co do zasady od 1 stycznia 2014 r podatnicy zwolnieni nie mają obowiązku wystawiania faktur, chyba, że zażda tego nabywca.

Ważne jest jednak, że faktury dokumentujące w/w czynnosći będą musiały - tak jak obecnie - zawierać wskazanie przepisu ustawy lub innego aktu, dyrektywy, zgodnie z którą zastosowano zwolnienie od podatku.

2) Z dniem 1 stycznia 2014 r znika z ustawy zapis art. 43 ust 2., dotyczących  sprzedaży towarów uzywanych. Obecnie zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt2 ustawy dotyczyć będzie towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli podatnikowi  z tytułu nabycia tych towarów nie przysługiwało prawo od odliczenia podatku.    Nie będzie więc miało znaczenia, że podatnik, który nabył towar nie mając prawa do odliczenia uzywał towar przez pół roku. Jedynym istotnym warunkiem przy sprzedaży towaru będzie wykorzystywanie go wyłącznie do celów działalności opodatkowanej.